Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 05 2013

lostinlove
Ból sprawia, że popełnia się błędy.
— Robert Ludlum
Reposted fromkonwalia konwalia viacytaty cytaty
lostinlove
Próbowałem usnąć, ale bez skutku. Nie można spać, gdy człowiek pełen jest uczuć, których nie da się wypowiedzieć słowami.
— Haruki Murakami
Reposted fromtypromantykaq typromantykaq viamefir mefir
lostinlove
„ Kiedy ktoś jest tak wyjątkowy, wiesz o tym prędzej, niż się spodziewasz. Poznajesz to instynktownie i masz pewność, że cokolwiek się stanie, już nigdy nie będzie nikogo takiego jak on.”

- Nicholas Sparks
Reposted fromuhuhu uhuhu viamefir mefir
lostinlove
Po raz kolejny wyjeżdżam, bo choć to miasto
Ma milion ulic, mi jest wciąż w nim ciasno
Jadę, żeby nie patrzeć już w oczy nikomu
Kogo znam, bo jest w nich pusto jak w moim domu
— Małpa "Wyjeżdżam by wrócić"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaimchuckbasss imchuckbasss
lostinlove
Bo nie ma we mnie nic i nic nie jestem wart
A czerwień mojej krwi to tylko jakiś żart
I zapominać chcę tak często jak się da
Że nie ma we mnie nic i nic nie jestem wart
— najlepsze na świecie Myslo
Reposted frompastelina pastelina viacytaty cytaty
lostinlove
Moje słowa nie odpowiadają moim myślom, a to poniża moje myśli.
Reposted fromnictuniema nictuniema viacytaty cytaty
lostinlove

Czasem mam problem i nikomu nic nie mówię, czasem po prostu nie chcę, lecz częściej nie umiem.

— KaWu
Reposted fromextract extract viamefir mefir
lostinlove
To były moje marzenia. Pragnęłam, aby mnie ktoś dostrzegł, ale nie podchodził za blisko, zawsze mnie przerażała zbytnia bliskość drugiego człowieka. To był nieokreślony lęk, nagły skurcz serca. I potrzeba wycofania się, ucieczki.
— Maria Nurowska
lostinlove
Kto się waha, ten przegrywa. Nie możemy udawać, że nas nie uprzedzono. Wszyscy słyszeliśmy przysłowia, cytaty filozofów, dziadków ostrzegających nas, żebyśmy nie trwonili czasu, tych cholernych poetów wzywających, by chwytać dzień. A jednak czasem musimy przeżyć to sami. Musimy popełniać własne błędy. Musimy sami się na nich uczyć.(...) mitrężyć, hamować i przewlekać, dopóki sami nie zrozumiemy, co chciał powiedzieć Benjamin Franklin. Że wiedza jest lepsza niż domysły, że przebudzenie jest lepsze niż sen i że nawet największe niepowodzenie, nawet najgorszy, najbardziej nieodwracalny błąd jest sto razy lepszy niż niepodjęcie próby.
— Grey's Anatomy
Reposted frommyname myname viamefir mefir
lostinlove
nie wiem gdzie zmierza ten świat, ale chyba to nie mój kierunek.
— zeus.
Reposted fromdamsel damsel viamefir mefir
lostinlove

I think it’s very healthy to spend time alone. You need to know how to be alone and not be defined by another person.


— Oscar Wilde
Reposted frombittersweetxoxo bittersweetxoxo viacytaty cytaty
lostinlove
5446 6edd
Reposted fromkittyschool kittyschool viamefir mefir
lostinlove
8928 7f73
Reposted frombittersweetxoxo bittersweetxoxo viacytaty cytaty
lostinlove
nie chcemy być sami. możemy do woli wmawiać sobie, że jesteśmy niezależni, tak wyzwoleni, samodzielni i silni, ale prawda jest taka, że nikt z nas nie chce być sam. sam ze sobą. sam z nikim. możemy tłumaczyć sobie, że bycie samemu nie oznacza bycia samotnym, ale to bzdura ponieważ bycie samemu właśnie to oznacza- samotność. pojedyncze dni uśmiechu. szczęście na niby. chcemy mieć kogoś na kim będziemy mogli oprzeć się w chwili słabości, kogoś kto się nami zaopiekuje, kto złapie za rękę przed przejściem dla pieszych, kto nas rozśmieszy, zadzwoni wieczorem, wysłucha, pocieszy, zrozumie. tak bardzo chcemy mieć kogoś, kto będzie nas kochał, kogoś kogo możemy być pewni, o kogo będziemy mogli dbać i starać się. kogoś dla kogo będzie warto wstać rano, być lepszą osobą, być dobrym człowiekiem. możemy wmawiać sobie, że jest dobrze tak jak jest, że jesień to depresja, że mamy czas, że życie wcale nie ucieka nam przez palce. możemy przestać się okłamywać i walczyć o szczęście, możemy także nie robić nic i nigdy się nie doczekać.
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso viamefir mefir

August 19 2013

lostinlove
Ludzie, których spo­tyka­my, roz­mi­jają się cza­sem z na­mi o cen­ty­met­ry, o dni lub uderze­nia ser­ca. W in­nym miej­scu i cza­sie, inaczej nas­tro­jeni, bez oporów pad­li­byśmy im w ra­miona, z ra­dością przyjęli­byśmy ich wyz­wa­nie lub zap­rosze­nie. Jed­nakże spo­tyka­my ich aku­rat w chwi­li, gdy nie jes­teśmy za­dowo­leni al­bo oni nie są. Ogień na­miętności nie zos­ta­je wzniecony. 
— Jonathan Carroll
Reposted fromday11shadow day11shadow viacytaty cytaty
lostinlove
Trzeba w końcu wyjść z tych czterech ścian, dać ogrzać się przez słońce. Nie każdy na ulicy wbije w Ciebie nóż, nie każdy Cię będzie chciał zniszczyć i zakopać pod ziemią. Nie każdy Cię skrzywdzi. O wiele większą krzywdę, robiłaś sobie sama. I to nie raz.
— wal-sie.blogspot.com
Reposted frompsychodelik psychodelik viacytaty cytaty
lostinlove
Pisz do mnie czasem, bo umieram.
— Marek Dyjak, "Pisz do mnie".
lostinlove
Ludzi można podzielić na dwa rodzaje; tych, którzy są wytworem świata, w którym żyją, i tych którzy są wytworem samych siebie, którzy choć świata nie zmienili, nie dali się zmienić światu. Oni chodzą po świecie a nie świat po nich.

Edward Stachura, Oto
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viamefir mefir
lostinlove
Wziąć przyjaciela, wyjechać w nieznane, poznać nowe miejsca, nowych ludzi, nowe smaki, bawić się, tańczyć, pić wino, czytać książki, odłożyć wszystkie zmartwienia na bok, żyć, podróżować, odkrywać.
     
— my night thoughts
Reposted fromalittledream alittledream viamefir mefir
lostinlove
Nie idź za mną, bo nie umiem prowadzić. Nie idź przede mną, bo mogę za Tobą nie nadążyć. Idź po prostu obok mnie i bądź moim przyjacielem.
— Albert Camus
Reposted frominfinitearms infinitearms viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl